Technische installaties


  • Gecertificeerde Energielabels
  • Energie Maatwerkadviezen
  • Installatietechnisch onderzoek
  • Installatietechnisch tekenwerk en berekeningen
  • Bestekken
  • Kwaliteitscontroles en toezicht
Technische installaties: wij beschikken over parate kennis van installatietechnische werken.

Wij zijn erkend gecertificeerd EPA-adviseur, in het bezit van een geldig NL/EPBD-procescertificaat en voldoen aan de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9500 deel I en II.

Gecertificeerde Energielabels
Eigenaren van woningen c.q. gebouwen dienen bij verkoop of verhuur van het onroerend goed verplicht een Energielabel te overhandigen aan de koper of huurder. Het energielabel geeft een inzicht in de energiezuinigheid van de woning. Het zegt iets over de mate van isolatie van de vloer, de wanden en het dak en hoe zuinig de installaties voor verwarming, warm water en ventilatie zijn. Het energielabel is bedoeld om mensen te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen voor hun woning. Met het Energielabel kunnen wij de CO2-uitstoot en stookkosten op woning-, of complexniveau vaststellen.

Energie Maatwerkadviezen
Met behulp van een gebouwgebonden maatregelenpakket creëren we een maatwerkadvies, zoals bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Het maatwerkadvies zal leiden tot energiebesparing, inclusief een indicatie voor het wooncomfort en het binnenmilieu. Het energetisch maatwerkadvies geeft inzicht in de CO2-reductie, besparing van energiekosten en terugverdientijden van de gekozen maatregelen. Door gebruik te maken van speciale software offreren wij dit maatwerkadvies tegen een scherp tarief.

Installatietechnisch onderzoek
De onderhoudsstatus van installatieonderdelen beoordelen wij vakkundig op levensduurverwachting en functionaliteit. De onderzoekgegevens worden helder in de rapportage omschreven en verduidelijkt met behulp van een digitale fotosessie. Conclusies van de rapporten dienen als steunpilaar voor uw actieplan en budgetbepaling. Met kerngetallen, normeringen en marktconforme prijzen kunnen wij de conclusies omzetten in een beheersbare en overzichtelijke meerjarenplanning en kostenraming. Een optimale technische en financiële beheersing van uw installaties zijn hiervan het resultaat.

Installatietechnisch tekenwerk en berekeningen
Met een brede kennis en ervaring op het gebied van installatie technische regelgeving tekenen wij in AutoCad-tekensysteem verschillende installatiewerken. Met vernieuwde software en parate kennis over regelgeving en voorschriften maken wij onder andere
EPN-berekeningen, ventilatieberekeningen, transmissieberekeningen en daglichtberekeningen

Bestekken
Ook leveren wij installatietechnische bestekken op maat. Onze bestekken zijn goed onderbouwd met algemene voorwaarden, technische omschrijvingen en kwaliteitseisen en aanvullende bijlagen.

Kwaliteitscontroles en toezicht
Onze installatiemedewerker vertegenwoordigt de opdrachtgever op het project. Hij verricht controlemetingen en signaleert afwijkingen van installatietechnische werken. En staat garant voor de een vakkundige begeleiding. De kwaliteit van de uitvoering wordt mede door hem bepaald. Indien gewenst wordt onze installatietechnische medewerker bijgestaan door bouwkundige adviseurs.
MAIN DB: DB :: Bouwconsultancy.nl (default)
ALT DB: DB :: Bouwconsultancy.nl (default)