Ontwerp en ontwikkeling  • Bouwplantoetsing
  • Bestek- , detail-, en werktekeningen
  • Gebruikersvergunning
  • Bouwaanvraag
Ontwerp en ontwikkeling: nieuwbouw- en renovatiewensen werken wij uit tot functionele bouwplannen.
 
Wij ontwikkelen uw volledige bouwplannen. Daarbij houden we rekening met  alle regelgeving en randvoorwaarden. Maar ook met zaken als de positie van de betrokken partijen van het bouwvoorbereiding- en bouwproces, zoals de architect, constructeur, gemeente, aannemer en de eindgebruiker.

Bouwplantoetsing
Met veel bouwkundige kennis en ervaring toetsen wij het bouwplan op het gebied van regelgeving met betrekking tot het bouwbesluit, brandveiligheidseisen, vluchtwegen, Politiekeurmerk Veilig Wonen, daglichttoetredingen en dergelijke.

Bestek- , detail-, en werktekeningen
Het voorlopige ontwerp werken we na bouwplantoetsing in AutoCad-tekensysteem verder uit. De vakkennis van onze tekenaars staat garant voor de meest optimale bestek-, detail-, en werktekeningen.

Gebruikersvergunning
Ook maken wij tekeningen voor het vluchtplan en/of de gebruikersvergunning van kantoren en bedrijven. Een goede communicatie en coördinatie van onze medewerkers met gemeente en brandweer is essentieel voor het aanvragen van de gebruikersvergunning.

Bouwaanvraag
De gehele begeleiding van de bouwaanvraag verrichten wij. Met deze professionele begeleiding nemen wij u de zorg hierover uit handen. Wij treden in contact met de verschillende afdelingen van de betrokken gemeente en onderhouden met hen nauwe contacten. Uw bouwaanvraag is dus onze zorg.

MAIN DB: DB :: Bouwconsultancy.nl (default)
ALT DB: DB :: Bouwconsultancy.nl (default)