Bestekken

  • Maatwerk bestekken
  • Algemene voorwaarden
  • Technische omschrijvingen, eisen en bijlagen
  • Begeleiding aanbestedingstraject
  • Prijsvergelijkingen
Bestekken: een goed bestek is een bestek op maat, afgestemd op het project.

Optimalisering van voorwaarden en technische omschrijvingen geven meerwaarde aan onze bestekken. Vanuit de voorbereidingsfase en/of programma van eisen creŽren wij een bestek op maat.

Maatwerk bestekken
Aan de hand van de voorbereidingen, onderzoek, rapportage, conclusie en programma van eisen creŽren wij een maatwerk bestek. Dit leidt tot een betere kwaliteit en voorkomt onduidelijkheden, discussies en eventueel meerwerk. Met een dergelijk bestek heeft u een gedegen onderdeel van het contractstuk in huis.

Algemene voorwaarden
In de algemene voorwaarden omschrijven wij uitvoerig de juridische voorwaarden, de geldende garantiebepalingen en gedragscodes bij de omgang met de bewoners.

Technische omschrijvingen, eisen en bijlagen
Dit bestaat uit de producten, applicatiewijze, referentiekaders en kwaliteitsnormen die voor het betreffende project vereist zijn. Ook voegen wij bijlagen toe, als rapportage en conclusie van de bouwkundige inspectie, tekeningen, fotorapportage, benodigde productbladen van gekozen leverancier(s), prijsaanbiedingsformulieren en rekenmodellen

Begeleiding aanbestedingstraject
De opdrachtgever maakt een selectie van aannemers die het bestek en de contractstukken toegestuurd krijgen. Wij organiseren en coŲrdineren vervolgens de Nota van Inlichting en creŽren eventueel de Nota van Wijziging.

Prijsvergelijkingen
De aannemers dienen zich door een openbegroting en afgeprijsd rekenmodel te conformeren aan de contractstukken, het bestek en tekeningen. Na de aanbesteding worden de aannemersbegrotingen vergeleken met de directiebegroting. Met ons inzicht in de bouwkosten staan wij u vakkundig terzijde bij de prijsonderhandelingen.
MAIN DB: DB :: Bouwconsultancy.nl (default)
ALT DB: DB :: Bouwconsultancy.nl (default)