Onderzoek en advisering

  • Rapportage en conclusies
  • Meerjarenplanningen en kostenramingen
  • Gecertificeerde Energielabels
  • Dakrisico Inventarisaties en Evaluaties
Onderzoek en advisering: cruciaal voor gedegen onderzoek en adequate advisering zijn goede communicatie en heldere voorlichting over de wijze van inspecteren en rapporteren.

Door visuele en analytische inspectie en onderzoek naar kwaliteit en conditie van bouwonderdelen, creëren wij betrouwbare rapportages. De bouwonderdelen beoordelen we op functionaliteit, levensduurverwachting, belevingswaarde, veiligheid en mogelijke gevolgschades.

Rapportage en conclusies
De onderzoekgegevens omschrijven we helder in de rapportages en verduidelijken we met behulp van een digitale fotosessie. Ook kunnen wij met conditiemetingen de omvang en intensiteit van gebreken en het degradatieproces bepalen. Conclusies van de rapporten dienen als onderbouwing voor uw strategische actieplannen en budgettering voor de meerjarenplanning. U krijgt zo een optimale technische en financieel beheersing van uw onroerend goed. De resultaten van het onderzoek en conclusies lichten we uitvoerig toe.

Meerjarenplanningen en kostenramingen
Met kerngetallen, normeringen en marktconforme prijzen zetten wij conclusies om in een beheersbare en een overzichtelijke meerjarenplanning en kostenraming.

Gecertificeerde Energielabels
Het Energielabel geeft inzicht geven in de energiezuinigheid van uw onroerend goed. Wij zijn hiermee in staat de uitstoot van CO2 en stookkosten op woningniveau of complex vast te stellen. Met een op maat gebouwgebonden maatregelenpakket leveren wij advies op maat. Dit zal leiden tot energiebesparing en geeft een indicatie van de verbetering in wooncomfort en binnenmilieu. Ook geeft het inzicht in de CO2-reductie, besparing van energiekosten en terugverdientijden van de gekozen maatregelen.

Dakrisico Inventarisaties en Evaluaties
Na een intakegesprek stellen wij een moederbestek op met daarin alle voorwaarden, normeringen en technische omschrijvingen van gezamenlijk gekozen valbeveiligingen. Onze professionals maken Dakrisico Inventarisaties door de gevaren en risico’s per dakvlak in kaart te brengen. Dat leidt tot een plan van aanpak waarin de keuze van valbeveiliging en persoonlijk beschermingsmiddelen wordt vastgelegd. Na applicatie van valbeveiligingen zetten we de gebruiksinstructies op waarin de persoonlijk beschermingsmiddelen om de dakvlakken veilig te betreden staan.
MAIN DB: DB :: Bouwconsultancy.nl (default)
ALT DB: DB :: Bouwconsultancy.nl (default)